Széchényi 2020

EFOP-3.3.5-17-2017-00007 - Iskolai Közösségi Program megvalósítása az EKE Gyakorlóiskolájában és az Egri Tankerületi Központ intézményeiben


Összefoglaló

KORSZERŰ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁT SEGÍTŐ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM KÍSÉRLETI MEGVALÓSÍTÁSA

 

A projekt célja, hogy az Eszterházy Károly Egyetem, Egri „Gyakorló" Iskolája,, illetve az Egri Tankerület Központ 13 érintett intézménye (Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola, Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola Tarnazsadányi Tagiskolája, Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Körzeti Tagiskolája, Hanyi- menti Általános Iskola, Bendek Elek Általános Iskola, Szakiskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Sütő András Általános Iskola, Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Óvoda, Általános Iskola és Kollégium, Egri Dobó István Gimnázium, Egri Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium, Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola, Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Egri Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája) a köznevelés minőségi fejlesztésén keresztül a nem- formális és informális tanulási módszerek kísérleti fejlesztésével, hangsúlyt fektessen az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, valamint a tanulás közösségi élménnyé formálására. Ennek szolgálatában a projekt keretében a jogviszonnyal rendelkező 1-7. évfolyamos tanulók bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmainak megszervezése és megvalósítása áll, meghatározott időpontokban 2018 és 2019 június 3. és 4. hetében.

 

A végzettség nélküli iskolaelhagyás az iskolai kudarcok, a lemorzsolódás gyakori következményére, az alacsony iskolázottságra, továbbá ennek eredményeképpen a munkaerőpiacról és a társadalomból való kirekesztődés veszélyére irányítja a figyelmet. A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia beavatkozásainak nemcsak a 18–24 év közötti fiatalokra, hanem – a probléma újratermelődésének megfékezése érdekében – a korábbi iskolaköteles, valamint az iskoláskor előtti korosztályokra is ki kell terjednie. Ennek érdekében az EFOP- 3.3.5-17-2017-00007 azonosító számú projektünk olyan konstruktív és értékközpontú nevelést tűz ki céljául, amely megalapozza az egész életen át tartó tanulás iskolai rendszerét, fejleszti az alapkészségeket és a kulcskompetenciákat. Így ennek középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, személyiségük fejlődése áll, figyelembe véve az iskolán kívüli foglalkoztatásokat. Ezen foglalkozások fókuszában olyan megoldások állnak, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációját, önszabályozó mechanizmusának fejlesztését, illetve nem utolsó sorban a szegregáció nélküli közösségek megerősödését.

 

Számos család számára nehézséget jelent a gyermekek szünidei elhelyezése, illetve az aktív fejlesztő tevékenység biztosítása. Jelen projektünk keretében lehetőség nyílik, hogy a foglalkozás ideje alatt a gyerekeknek változatos programsorozat biztosítja az élményszerzést, a képességfejlesztést, átszőve rengeteg új ismerettel. Kitűnő lehetőség a tanároknak, hogy olyan közös élményeket szerezzenek a gyerekekkel, melyeket később beépíthet a tanórai keretek közé is. Javítja az iskola-szülő, a tanár-szülő és a tanár-gyermek kapcsolatokat egyaránt. Úgy véljük, hogy a fejlesztések révén elérhetővé válik a cél, hogy minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulóink.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

Tovább információ kérhető: Gál Angelika
Elérhetőség: gal.angelika@uni-eszterhazy.hu 

 

 


< Vissza